Το τεχνικό γραφείο δραστηριοποιείται από το 2001,  στους εξής τομείς :

 

                ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ   

 • Τοπογραφικά διαγράμματα.
 • Οριοθετήσεις.
 • Κτηματογραφήσεις-Υπηρεσίες Κτηματολογίου.
 • Μοντέλα εδάφους.
 • Υψομετρικές μελέτες (οριζοντιογραφία, μηκοτομή).
 • Χαράξεις, έλεγχοι εφαρμογής μελετών και επιμετρήσεις ποσοτήτων τεχνικών έργων.
 • Πραγματογνωμοσύνες.

                ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

 • Μελέτη και επίβλεψη ανέγερσης κτιρίων κατοικιών σε νομούς Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής.

                ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 • Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Ορμύλιας
 • Τοποθέτηση λιθοδομών για το Ίδρυμα Ορμύλια – Δημιουργία και εκσυγχρονισμός υποδομών προληπτικής ιατρικής
 • Παροχή τεχνικής / συμβουλευτικής υποστήριξης (οικονομοτεχνική οργάνωση, γενική επίβλεψη εργοταξίων και συντονισμός συνεργείων και προμηθευτών) σε κατασκεύες κατοικιών (Πολυκατοικίες, Διόροφα κτίρια, Μεζονέτες) 
 • Μελέτη και επίβλεψη κατασκευής κατοικιών

                ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

 • Κατασκευή οχετού 3Χ2 στην έξοδο του Γοματίου προς Ιερισσό
 • Αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες στον οικισμό Πατελιδά Δ. Πολυγύρου
 • Τσιμεντόστρωση δρόμων Δημοτικών Διαμερισμάτων Δ. Πολυγύρου
 • Αποκατάσταση πεζοδρομίων από βλάβες Δ. Πολυγύρου
 • Έργα υποδομής και ασφαλτοστρώσεις επί της οδού Πλάτωνος
 • Κτιριακές παρεμβάσεις αποδυτηρίων αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Δ. Τρίγλιας
 • Αποκατάσταση βλαβών οδοστρωμάτων Δημοτικών Διαμερισμάτων Δ. Πολυγύρου
 • Τοποθέτηση κερκίδων αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Δ. Μεταγγιτσίου Δήμου Σιθωνίας
 • Έργα αντιστήριξης πεζοδρομίου Ταξιάρχη
 • Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας νερού και κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού από γεώτρηση «Ξυδά» Δ.Κ. Ολυμπιάδας
 • Αποκατάσταση 4 ΧΑΔΑ Δ. Πολυγύρου
 • Αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου Ολυμπιάδας-Σταυρού
 • Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης σε δίκτυα αποχέτευσης οικισμού Πυργαδικίων
 • Ανάπλαση πλατείας πατριάρχου Βαρθολομαίου Α’ και παρακείμενων δρόμων Δ.Κ. Αρναίας
 • Ανάπλαση κεντρικών κοινοχρήστων χώρων οικισμού Μεγάλης Παναγίας
 • Διάνοιξη και διαμόρφωση πεζόδρομου στην Τ.Κ. Ολυμπιάδας, όπισθεν ξενοδοχείου "Λιοτόπι"
 • Ολοκλήρωση του παραλιακού πεζόδρομου Τ.Κ. Ολυμπιάδας
 • Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης σε δίκτυα αποχέτευσης οικισμού Στρατωνίου
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 
Το γραφείο διαθέτει ιδιόκτητο εξοπλισμό που περιλαμβάνει:
 • Δύο σταθερούς υπολογιστές - Workstations
 • Φορητό υπολογιστή Laptop
 • CAD sdtopo full -  σχεδιαστικό, δημιούργιας DTM και ισοϋψών
 • EDAFOS 3 - δημιουργίας ψηφιακών μοντέλων εδάφους - επιμέτρησης χωματουργικών
 • ACE ERP EcM - διαχείριση τεχνικών έργων (Επιμετρήσεις, ΠΠΑΕ, ΑΠΕ, Λογαριασμοί)
 • Εκτυπωτή, φωτοτυπικό, scanner
 • Εκτυπωτή μεγάλου μεγέθους - plotter
 • Total station TOPCON GTS 105-N για εργοταξιακή χρήση
 • Total station TOPCON GPT 3005-LN για αποτυπώσεις και χαράξεις
 • GPS PROMARK3 μονής συχνότητας
 • GNSS ROVER διπλής συχνότητας ΤΙΤΑΝ SATLAB για αποτύπωση και χάραξη RTK
 • Αποστασιόμετρο lazer της εταιρείας LEICA με ενσωματωμένη κάμερα
 • Χωροβάτη TOPCON AT-B4 για ακριβή μέτρηση υψομέτρων
 • Παραλκόμενα όπως τρίποδα και τριποδίσκο αλουμινίου, κοντάρια αλουμινίου και ανθρακονημάτων, σταδια, βάσεις και πρίσματα κ.α.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ

 • 2007-2014 Εκπροσώπηση ΣΠΕΔΕΧ / ΠΕΣΕΔΕ σε επιτροπές διαγωνισμών Δημόσιων Έργων
 • 2015-2016  Αναπληρωματικό μέλος του συμβουλίου Δημοσίων Έργων – εκπροσώπηση ΤΕΕ
 • 2016-  Τακτικό μέλος του συμβουλίου Δημοσίων Έργων – εκπροσώπηση ΤΕΕ
 • 2017- Εκπροσώπηση ΤΕΕ σε επιτροπές διαγωνισμών Δημόσιων Έργων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • 12 / 2001 Σύλλογος Α.Τ.Μ. Β. Ελλάδας «Κυκλοφοριακές συνδέσεις – Τοπογραφικές μελέτες – Διορθωτικές Πράξεις Εφαρμογής – Πράξεις Τακτοποίησης».
 • 12 / 2002 ΤΕΕ/ΤΚΜ «Νέες τεχνολογίες στην επιστήμη του Α.Τ.Μ.».
 • 03 / 2003 Σύλλογος Α.Τ.Μ. Β. Ελλάδας «Πράξεις Τακτοποίησης και Αναλογισμού».
 • 09 / 2009 ΤΕΕ/ΤΚΜ «Ενεργειακός Σχεδιασμός Νέων και Υφιστάμενων Κτιρίων».
 • 03 / 2010 ΤΕΕ/ΤΚΜ «Μεθοδολογίες Εκτίμησης Ακινήτων και Εφαρμοσμένες Πρακτικές»
 • 10 / 2010 ΤΕΕ/ΤΚΜ «Υγεία και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα».
 • 11 / 2011 ΤΕΕ/ΤΚΜ «Σύνταξη Πράξεων Τακτοποίησης και Αναλογισμού».
 • 11 / 2015 ACE-HELLAS «ACE ERP eCM – Κατασκευή – Μελέτη/Κοστολόγηση – ΣΑΥ/ΦΑΥ»
 • 04 / 2017  ΤΕΕ/ΤΚΜ «Εφαρμογή του ν. 4412/2016 στην ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων μελετών/υπηρεσιών».
 • 10 / 2017 - 03 / 2018  ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Project Management».