ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ

Το γραφείο αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη κατασκευή τεχνικών έργων, με άξονες την διασφάλιση της ποιότητας, την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και του προϋπολογισμού. Τα τεχνικά έργα που αναλαμβάνουμε είναι ιδιωτικά και δημόσια, όπως :

 • Κατασκευή ιδιωτικών έργων

 1. Κατοικίες κάθε είδους όπως μονοκατοικίες, μεζονέτες, διαμερίσματα, εξοχικές κατοικίες
 2. Ειδικά Κτίρια
 3. Αναπλάσεις χώρων
 4. Τεχνικά Έργα υποδομής
 5. Δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης
 • Κατασκευή δημόσιων έργων

 1. Οικοδομικά - 1ης τάξης ΜΕΕΠ Γ.Γ.Υποδομών / Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
 2. Οδοποιία - 1ης τάξης ΜΕΕΠ Γ.Γ.Υποδομών / Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
 3. Υδραυλικά Έργα - 1ης τάξης ΜΕΕΠ Γ.Γ.Υποδομών / Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
 4. Λιμενικά Έργα - Α2ης τάξης ΜΕΕΠ Γ.Γ.Υποδομών / Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Κατασκευή κτιρίων

Έργα ανάπλασεων

Έργα Υποδομής

Περιβαλλοντικά Έργα