ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ

Το γραφείο αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη κατασκευή τεχνικών έργων, με άξονες την διασφάλιση της ποιότητας, την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και του προϋπολογισμού. Τα τεχνικά έργα που αναλαμβάνουμε είναι ιδιωτικά και δημόσια, όπως :

  1. Κατοικίες κάθε είδους όπως μονοκατοικίες, μεζονέτες, διαμερίσματα, εξοχικές κατοικίες
  2. Ειδικά Κτίρια
  3. Αναπλάσεις χώρων
  4. Τεχνικά Έργα υποδομής
  5. Δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης

Κατασκευή κτιρίων

Έργα ανάπλασεων

Έργα Υποδομής

Περιβαλλοντικά Έργα