ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Το γραφείο αναλαμβάνει την τεχνική σας υποστήριξη, εξασφαλίζοντας την ορθή εφαρμογή των μελετών και τη παροχή συμβουλών. Παρέχει υπηρεσίες όπως :

  • Μελέτες
  • Επιβλέψεις
  • Συμβουλευτική υποστήριξη
  • Χαράξεις
  • Επιμετρήσεις
  • Έλεγχοι εφαρμογής μελέτης
  • Αποτυπώσεις τεχνικών έργων as build