ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ

Το γραφείο έχοντας πολυετή εμπειρία στο χώρο, παρέχει πλήρεις υπηρεσίες τοπογραφίας με στόχο τη διασφάλιση της ιδιοκτησίας του πελάτη. Μερικές από τις παρεχόμενες υπηρεσίες είναι :

  • Εξαρτημένα Toπογραφικά διαγράμματα για οποιαδήποτε χρήση
  • Αποτυπώσεις εκτάσεων
  • Κτηματογραφήσεις
  • Οριοθετήσεις οικοπέδων, κτημάτων, υδατορεμάτων, αιγιαλών.
  • Κτηματολόγιο - Διορθώσεις γεωμετρικών στοιχείων
  • Πραγματογνωμοσύνες