Αφανίστηκαν 230 τεχνικές εταιρείες μέσα σε 12 χρόνια

2017-03-31 21:03
 
 
Συθέμελα ταρακουνήθηκε το οικοδόμημα των κατασκευών την τελευταία 12ετία αφού από τα μητρώα εργοληπτών, εξαφανίστηκαν 228 εταιρείες από τις 681 εργοληπτικές εταιρείες που ήταν εγγεγραμμένες στις τάξεις 3η – 7η, το 2005.
 
Οι δραματικές συνθήκες στον κλάδο αποτυπώνονται και στον αριθμό των απασχολούμενων, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών από 400.000 εργαζόμενους το 2008 στις κατασκευές, σήμερα στον κλάδο απασχολούνται 183.500 δηλαδή το 55% είναι εκτός της αγοράς.
 
Στελέχη του κλάδου, επισημαίνουν ότι η αβεβαιότητα συνεχίζεται. «Το δυστύχημα είναι ότι η αγωνία για τις επιχειρηματικές μας μονάδες, για τα συνεργεία μας, για τα μηχανήματά μας και εν τέλει για την επόμενη γενιά εργοληπτών είναι μεγάλη χωρίς να διαφαίνεται έστω μεσοπρόθεσμα κάποια διέξοδος στην άλλοτε ατμομηχανή της οικονομίας», σημείωσε πρόσφατα στη γενική συνέλευση του ΣΑΤΕ ο Πρόεδρος κ. Ζαχαρίας Αθουσάκης.
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, η μη θεσμοθέτηση μεταβατικής περιόδου στην ισχύ του νέου νόμου για τα δημόσια έργα (Ν.4412/2016) καθήλωσε τις νέες δημοπρατήσεις.
 
Από τον Σεπτέμβριο μέχρι και το τέλος Δεκεμβρίου 2016 και αφού η αγορά είχε βραχυκυκλώσει λόγω αδυναμίας εφαρμογής του νόμου, οι δημοπρατήσεις έργων άνω των 2 εκ. ευρώ ήταν περιορισμένες. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το τελευταίο τετράμηνο του 2016 είχαμε μόλις 28 διαγωνισμούς έναντι 54 του 2015, 56 του 2014 και 160 του 2013. Κάπως έτσι φτάσαμε από το 8,3% συμμετοχής των κατασκευών στο ΑΕΠ, τα προηγούμενα χρόνια, την τελευταία τριετία (2014-2016), η αντίστοιχη ετήσια συμμετοχή να μην ξεπερνά το 2,1%.
 
Στα θετικά, ως σημαντικό βήμα για τον κλάδο, καταγράφεται η χαρτογράφηση των Αναθετουσών Αρχών της χώρας, στην οποία έχει προχωρήσει η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ). Σύμφωνα με τον Πρόεδρο κ. Γιώργο Καταπόδη, καταβάλλεται προσπάθεια για να συνταχθεί σύντομα η Τυποποιημένη Υπεύθυνη Δήλωση (ΤΕΥΔ), το ΕΕΕΠ και τα Πρότυπα Τεύχη διακήρυξης έργων για να λειτουργήσει ο νέος νόμος Ν.4412/2016. Εντός των πρώτων μηνών του 2017 θα εκδοθούν επίσης τέσσερις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Αρχής, που, μεταξύ άλλων, θα αφορούν τον Ανταγωνιστικό Διάλογο, τις Συμβάσεις Χαμηλής Αξίας και τους Λόγους Αποκλεισμού ενώ επίσης θα συνταχθεί πρότυπο Ηλεκτρονικής Προκήρυξης Σύμβασης.
 
Ο κ. Καταπόδης έδωσε έμφαση στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Αρχής σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που θα συνεχιστεί με εντατικούς ρυθμούς και το νέο έτος, προκειμένου τα στελέχη των Αναθετουσών Αρχών να εκπαιδευτούν στις νέες διαδικασίες που προβλέπονται στο νόμο. Παραδέχθηκε ωστόσο ότι υπάρχουν προβλήματα από την αναγκαιότητα υπογραφής του ΤΕΥΔ από όλα τα μέλη του ΔΣ των εταιρειών, γεγονός που δυσχεραίνει αντί να διευκολύνει την συμμετοχή σε διαγωνισμούς και το οποίο θα αντιμετωπιστεί με κατάλληλη νομοθετική ρύθμιση που ετοιμάζει η ΕΑΑΔΗΣΥ.


της Μαριάννας Τζάννε

πηγή : newmoney.gr