Ανάρτηση - Αιτήσεις διόρθωσης - Έκδοση Πιστοποιητικού Κτηματογραφούμενου Ακινήτου - Δημοσιοποίηση Εκθέσεων

2024-01-04 09:29

Τι απαιτείται για να μπω και να ελέγξω τα ακίνητα μου που είναι σε ανάρτηση

Το μόνο που θα χρειαστείτε είναι οι κωδικοί εισόδου στο TAXISNET.

Προϋπόθεση είναι να έχετε υποβάλλει δήλωση ιδιοκτησίας

 

Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

Επιλογή των ακίνητων σας που βρίσκονται σε διαδικασία ανάρτησης

Η ανάρτηση των περιοχών της χώρας γίνεται σταδιακά.

Η υπηρεσία ενημέρωσης είναι διαθέσιμη μέχρι τη λήξη της ανάρτησης.

Επιλέξτε από τους διαθέσιμους νομούς και περιοχές εκείνη στην οποία έχετε ακίνητο.

Εμφανίζεται πίνακας με τις ιδιοκτησίες σας.

Για κάθε ακίνητο υπάρχουν 2 αρχεία:

• Ένας χάρτης που φαίνεται η θέση της ιδιοκτησίας (απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος) και

• Ένας πίνακας με περιγραφή των προσωπικών στοιχείων και της νομικής πληροφορίας (απόσπασμα Κτηματολογικού Πίνακα)

 

Τι πρέπει να κάνω μετά;

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να ελέγξετε με προσοχή όλα τα στοιχεία του ακινήτου και του δικαιώματός σας. Είναι σημαντικό τυχόν σφάλματα και παραλείψεις να διορθωθούν σ΄ αυτήν τη φάση (Ανάρτηση) και όχι στη επόμενη φάση διορθώσεων που απαιτεί πολύπλοκες, δαπανηρές και χρονοβόρες διαδικασίες (πχ δικαστική απόφαση).

Εάν είναι όλα σωστά;

Δεν απαιτείται από πλευρά σας καμία ενέργεια. Σας προτείνουμε να αποθηκεύσετε τα αρχεία αυτά στον υπολογιστή σας.

Διαπίστωσα σφάλματα και θέλω να τα διορθώσω.

Αν υπάρχουν προφανή (πρόδηλα) σφάλματα (πχ λάθος πατρώνυμο, αριθμός συμβολαίου, αριθμός μεταγραφής, όροφος ή εμβαδόν διηρημένης ιδιοκτησίας) υποβάλετε ψηφιακά χωρίς κόστος ΕΔΩ εντός της προβλεπόμενης για κάθε περιοχή προθεσμίας.

Αν υπάρχουν πιο σοβαρά σφάλματα, (πχ εμβαδόν γεωτεμαχίου, όρια ιδιοκτησίας, αντικατάσταση (εκτοπισμός) δικαιωμάτων άλλου δικαιούχου (πλήρους/ψιλής κυριότητας, επικαρπίας) υποβάλετε, εντός της προβλεπόμενης για κάθε περιοχή προθεσμίας, ψηφιακά, ΕΔΩ μέσω κωδικών TAXIS, επισυνάπτοντας τα ανάλογα έγγραφα που τεκμηριώνουν το αίτημά σας και καταβάλλοντας 5 Ευρώ μέσω κάρτας πληρωμών.

Κατ' εξαίρεση και μετά από συνεννόηση με το Γραφείο Κτηματογράφησης μπορεί να υποβληθεί σε αυτό, μόνο με ραντεβού.

Έχω δηλώσει ένα ακίνητο και δεν εμφανίζεται. Τι να κάνω;

Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει σωστά την περιοχή που βρίσκεται το ακίνητό σας.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε δηλώσει το ακίνητο που αναζητάτε ελέγχοντας το σχετικό αποδεικτικό της δήλωσης σας.

Δεν έχω υποβάλει δήλωση ιδιοκτησίας. Τι κάνω;

Αν δεν υποβάλατε δήλωση ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο εμπρόθεσμα, μπορείτε να υποβάλετε εκπρόθεσμη δήλωση κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης.

Στην περίπτωση αυτή όμως προβλέπεται η επιβολή προστίμου, το οποίο σύντομα θα θεσμοθετηθεί.

Κατά συνέπεια:

Μπορείτε να υποβάλετε ακόμα και σήμερα τη δήλωσή σας, ψηφιακά ΕΔΩ

Κατ' εξαίρεση και μετά από συνεννόηση με το Γραφείο Κτηματογράφησης μπορεί να υποβληθεί σε αυτό, μόνο με ραντεβού.

Αν έχω απορίες - χρειάζομαι παραπάνω πληροφορίες;

Επικοινωνήστε με το τοπικό Γραφείο Κτηματογράφησης και θα σας βοηθήσουν να ελέγξετε τα στοιχεία της ιδιοκτησίας σας. Πατήστε ΕΔΩ για να βρείτε τα στοιχεία του Γραφείου, επιλέγοντας Νομό και περιοχή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν τη χρήση της εφαρμογής της Ανάρτησης πρέπει να έχει γίνει Επικαιροποίηση των Στοιχείων επικοινωνίας μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής.

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Μπορείτε να αιτηθείτε:

Τη διόρθωση των στοιχείων της ανάρτησης υποβάλλοντας είτε αίτηση διόρθωσης είτε αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος, ακολουθώντας τα βήματα της εφαρμογής.

Η αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος είναι δωρεάν.

Για την υποβολή αίτησης διόρθωσης στο τέλος της διαδικασίας θα σας ζητηθεί να καταβάλετε τέλος 5 ευρώ μέσω κάρτας πληρωμών.

Γ. ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΠΚΑ)

Με την έναρξη της Ανάρτησης, σε κάθε συναλλαγή που αφορά στα ακίνητα της περιοχής (π.χ. σύνταξη συμβολαίων, συζήτηση ενώπιων δικαστηρίου, καταχώριση στο Υποθηκοφυλακείο) είναι υποχρεωτική η επισύναψη Πιστοποιητικού Κτηματογραφούμενου Ακινήτου (ΠΚΑ).

Για την υποβολή αίτησης έκδοσης ΠΚΑ στο τέλος της διαδικασίας θα σας ζητηθεί να καταβάλετε τέλος 5 ευρώ μέσω κάρτας πληρωμών και αμέσως μετά την πληρωμή θα υπάρχει η δυνατότητα να εκδοθεί το ηλεκτρονικό πιστοποιητικό μέσω της εφαρμογής.

Δ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ / ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

Μετά την επεξεργασία των Αιτήσεων Διόρθωσης ακολουθεί η Δημοσιοποίηση των Εκθέσεων με σκοπό την ενημέρωση όσων υπέβαλαν Αίτηση διόρθωσης κατά τη διαδικασία της Ανάρτησης και όσων ιδιοκτητών θίγονται (επηρεάζονται) από τις Εκθέσεις που συνέταξε το Γραφείο Κτηματογράφησης.

Τι περιλαμβάνει η κάθε Έκθεση;

Κάθε έκθεση περιλαμβάνει αιτιολογία για την αποδοχή ή την απόρριψη της υποβληθείσας Αίτησης Διόρθωσης.

Τι πρέπει να κάνω αν έχω υποβάλει Αίτηση Διόρθωσης;

• Μπορείτε να δείτε την Έκθεση που έχει συντάξει το Γραφείο Κτηματογράφησης

• ΜΟΝΟΝ στην περίπτωση που η Αίτηση Διόρθωσης αφορά σε «εκτοπισμό» δικαιώματος κυριότητας ή επικαρπίας ή διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων γεωτεμαχίου εκτός «αποδεκτής απόκλισης», τότε είτε συμφωνείτε, είτε διαφωνείτε με την Έκθεση, πρέπει σε χρονικό διάστημα 30 ημερών να:
1. Συμπληρώσετε τα σχετικά πεδία εντός της εφαρμογής.
2. Ενημερώσετε όσους ιδιοκτήτες θίγονται.
3. Επισυνάψετε τα αποδεικτικά γνωστοποίησης που στείλατε στους θιγόμενους ιδιοκτήτες, διαφορετικά η Αίτηση Διόρθωσής σας θα απορριφθεί.

Τι κάνω στην περίπτωση που είμαι θιγόμενος ιδιοκτήτης;

Αν ενημερωθήκατε ότι είστε θιγόμενος ιδιοκτήτης μπορείτε εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, είτε να συμφωνήσετε για τη διόρθωση, είτε να διαφωνήσετε αιτιολογημένα, συμπληρώνοντας τα σχετικά πεδία εντός της εφαρμογής.

Εφόσον η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, θεωρείται ότι συγκατατίθεστε στη διόρθωση σύμφωνα με τη συνταχθείσα έκθεση.

Αν η Αίτηση Διόρθωσης δεν αφορά σε «εκτοπισμό» δικαιώματος ή διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων γεωτεμαχίου εκτός «αποδεκτής απόκλισης» και εκκρεμεί η προσκόμιση στοιχείων, τότε μπορείτε να υποβάλετε τα στοιχεία αυτά συμπληρωματικά, στο Γραφείο Κτηματογράφησης.

Πως θα το καταλάβω αυτό;

Για τις παραπάνω περιπτώσεις υπάρχει σχετική πληροφορία (info) εντός της εφαρμογής.

Επισημαίνεται: Όλες οι παραπάνω αιτήσεις (αναφοράς / αντίρρησης) υποβάλλονται ατελώς.

Πηγή : ktimatologio.gr