Δασωμένοι Αγροί & Εκχερσωμένες Εκτάσεις: Οδηγός 17 ερωταπαντήσεων

2022-03-29 09:07

Με νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας επιλύεται πλέον το ζήτημα της χρόνιας αμφισβήτησης από το Δημόσιο της κυριότητας των δασωμένων αγρών, οι οποίες δασώθηκαν εξαιτίας της εγκατάλειψής τους. Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα Δασών Κωνσταντίνο Αραβώση «στόχος είναι η βελτίωση του δασικού νομοθετικού πλαισίου, η αντιμετώπιση με δίκαιο τρόπο της ιδιοκτησίας και η προστασία των δασών και του περιβάλλοντος σύμφωνα με τις επιταγές του Συντάγματος». Η εφημερίδα «Τα Νέα» παρουσιάζει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, τόσο για τους δασωμένους αγρούς όσοκαι για τον σχεδιασμό που θα ακολουθήσει για τις εκχερσωμένες εκτάσεις, προκειμένου οι ιδιοκτήτες να γνωρίζουν πώς πρέπει να κινηθούν μέσα στο νέο σκηνικό που διαμορφώνεται και να κατοχυρώσουν τις περιουσίες τους.

Δασωμένοι αγροί

1) Τι προβλέπεται πλέον για τους δασωμένους αγρούς;

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν – προκειμένου να τους αποδοθούν οι εκτάσεις – τεκμήριο κυριότητας.

2) Τι σημαίνει αυτό;

Να αποδειχθεί, για παράδειγμα, μέσω αεροφωτογραφίας, πως πριν εγκαταλειφθούν, υπήρχαν μέσα στις εκτάσεις ελιές ή άλλα δένδρα, πεζούλια κ.ο.κ.

3) Κάτι πιο συγκεκριμένο;

Το Δημόσιο, όπως προαναφέρθηκε, δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας σε εκτάσεις που εμφανίζονται στις αεροφωτογραφίες του 1945 ή εφόσον αυτές δεν είναι ευκρινείς, του 1960, με αγροτική μορφή που δασώθηκαν μεταγενέστερα.

4) Κι αυτό ανεξάρτητα από τη μορφή που απέκτησαν αργότερα;

Ναι, εκτός αν το Δημόσιο έχει τίτλους ιδιοκτησίας.

5) Τι χρήσεις επιτρέπονται αν σήμερα το αγροτεμάχιο είναι δάσος;

Εάν το αγροτεμάχιο ήταν αγροτικής μορφής στο παρελθόν αλλά σήμερα είναι δάσος, και έως 30 στρέμματα, επιτρέπεται μόνο η χρήση του για γεωργική και δενδροκομική εκμετάλλευση.

6) Εάν σήμερα το αγροτεμάχιο είναι δασική έκταση;

Στην περίπτωση που σήμερα θεωρείται δασική έκταση, αλλά στο παρελθόν με βάση τις αεροφωτογραφίες του 1945 ή του 1960 ήταν αγροτική έκταση, δεν υπάγεται πλέον στη δασική νομοθεσία και επιτρέπονται όλες οι χρήσεις.

7) Πώς γίνεται η διάκριση μεταξύ δασικής έκτασης και δάσους;

Η διάκριση γίνεται από την Επιτροπή Δασολογίου της Περιφερειακής Ενότητας.

8) Τι χαρτιά πρέπει να προσκομιστούν;

Ο ενδιαφερόμενος, προκειμένου να αιτηθεί την απομάκρυνση της δασικής βλάστησης, συνυποβάλλει με την αίτησή του είτε συμβολαιογραφικούς τίτλους, είτε δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9),είτε ένορκες βεβαιώσεις, είτε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο να πιθανολογείται νομικός δεσμός με το ακίνητο.

9) Κι αν δεν υπάρχουν τίτλοι;

Τότε, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να χρησιμοποιήσει, όπως επισημαίνουν από το υπουργείο Περιβάλλοντος, οποιοδήποτε θεσμικά προβλεπόμενο αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο πιθανολογείται νομικός δεσμός με το ακίνητο.

10) Τι προβλέπεται για εκτάσεις μεγαλύτερες των πέντε στρεμμάτων;

Προκειμένου να χορηγηθεί άδεια θα πρέπει να διαπιστωθεί, με βάση σχετική οικονομοτεχνική μελέτη, ότι οι εδαφολογικές και οικολογικές συνθήκες συνηγορούν υπέρ αυτού του τρόπου εκμετάλλευσης.

11) Πότε επιτρέπεταιη αλλαγή της χρήσης;

Κατόπιν άδειας που χορηγείται από τον γενικό διευθυντή Δασών στον οποίο υπάγεται η αρμόδια υπηρεσία έπειτα από εισήγηση του οικείου δασάρχη ή του διευθυντή Δασών εάν δεν υφίσταται δασαρχείο στον νομό.

12) Ποιες διοικητικές πράξεις ανακαλούνται;

Οσες εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας για την προστασία των προαναφερόμενων εκτάσεων ανακαλούνται.

13) Για πόσες εκτάσεις μιλάμε;

Οι εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί δασωμένοι αγροί σε όλη τη χώρα υπολογίζονται σε 6,9 εκατομμύρια στρέμματα.

Εκχερσωμένες εκτάσεις

14) Πού βρισκόμαστε σήμερα στον σχεδιασμό για τις εκχερσωμένες εκτάσεις;

Οι τροποποιήσεις των διατάξεων περί εκχερσωμένων εκτάσεων που κρίθηκαν αντισυνταγματικές από την Ολομέλεια του ΣτΕ (απόφαση 710/2020) βρίσκονται υπό επεξεργασία. Κι αυτή τη στιγμή συντάσσεται ειδική μελέτη από το υπουργείο Περιβάλλοντος για τη στοιχειοθέτηση και υποστήριξη των νέων ρυθμίσεων που θα προταθούν.

15) Τι είναι οι εκχερσωμένες εκτάσεις;

Είναι εκτάσεις που καλλιεργούνται χωρίς να διαθέτουν τίτλους ή διοικητικές πράξεις νόμιμης αλλαγής χρήσης (π.χ. παραχώρησης).

16) Τι προβλέπει ο σχεδιασμός;

Ο σχεδιασμός προβλέπει την απόδοση της έκτασης μόνο για αγροτική χρήση με δύο προϋποθέσεις: 1ον) Την καταβολή χρηματικού αντιτίμου, το οποίο ακόμη δεν έχει προσδιοριστεί και 2ον) την ύπαρξη τεκμηρίου κυριότητας πριν από το 2000 (π.χ. γονική παροχή, αποδοχή κληρονομιάς).

17) Σε ποιες περιοχές επιχειρείται να δοθεί λύση;

Σε περιοχές όπως η Κρήτη, όπου τέτοιες εκτάσεις χρησιμοποιούνται για βοσκοτόπια, και μέχρι πρόσφατα έπρεπε (με βάση τα όσα ισχύουν σήμερα) όσοι χρησιμοποιούν αυτές τις εκτάσεις να προσκομίσουν τεκμήρια κυριότητας και αεροφωτογραφίες του 1945 (τώρα το χρονικό όριο μετατίθεται για πριν από το 2000) προκειμένου να τους αποδοθούν οι εκτάσεις.

Προκόπης Γιόγιακας

Εφημερίδα “Τα Νέα”

Πηγή : B2Green.gr