Σε ΦΕΚ η απαγόρευση λειτουργίας κτηματολογικών γραφείων & υποθηκοφυλακείων

2020-04-03 10:10

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η ΚΥΑ που αφορά στην "Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των έμμισθων, άμισθων υποθηκοφυλακείων, των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω - Λέρου, των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 3.4.2020 έως και 10.4.2020".

Δείτε το ΦΕΚ :

www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8cQSZ2LcahYP3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZqoF17RytQK-sA-lo2RX3kHTBVYaIFazZUgIdHKOHWt