Κτηματολόγιο : Αναγκαίος ο μηχανικός για τον έλεγχο των στοιχείων των ακινήτων κατά την ανάρτηση

2021-08-23 08:37

Ολοκληρώνεται το κτηματολόγιο στη χώρα και άρχισε η διαδικασία των αναρτήσεων των στοιχείων σε πολλές περιοχές. Η ανάρτηση είναι πολύ σημαντική καθώς είναι το τελευταίο στάδιο πριν καταγραφεί οριστικά η ατομική μας ιδιοκτησία στο Κτηματολόγιο. Για αυτό τον λόγο, είναι εξαιρετικά σημαντικό να ελέγξουν οι ιδιοκτήτες με προσοχή όλα τα στοιχεία του ακινήτου και του δικαιώματος και να διορθώσουν ΤΩΡΑ τυχόν σφάλματα και όχι στην επόμενη φάση διορθώσεων που απαιτεί πολύπλοκες δαπανηρές και χρονοβόρες διαδικασίες (π.χ. δικαστική απόφαση).

Μετά την ολοκλήρωση της Ανάρτησης, που περιλαμβάνει την υποβολή και εξέταση αιτήσεων διόρθωσης και ενστάσεων και την αντίστοιχη διόρθωση στους κτηματολογικούς πίνακες, τα προσωρινά κτηματολογικά στοιχεία οριστικοποιούνται, τελειώνει η μελέτη κτηματογράφησης και ξεκινά να λειτουργεί το Εθνικό Κτηματολόγιο στη συγκεκριμένη περιοχή στη θέση του Υποθηκοφυλακείου.

Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες;

Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει, είτε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Κτηματολογίου (ktimatologio.gr) επιλέγοντας το portal των ηλεκτρονικών υπηρεσιών e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, είτε πηγαίνοντας στο γραφείο κτηματογράφησης, είτε διαβάζοντας προσεκτικά τα έγγραφα (Εντυπο Α: Στοιχεία Δικαιούχου-Κωδικοί Ιδιοκτησίας και Εντυπο Α2: Απόσπασμα Διάγραμμα), που τους απέστειλε το κτηματολόγιο να δουν και να ελέγξουν:

 • Τις πληροφορίες για τα ακίνητά τους (Κτηματολογικός Πίνακας)
 • Τα όρια των γεωτεμαχίων τους (Κτηματολογικό Διάγραμμα).

Επίσης για μεγαλύτερη σιγουριά μπορούν να πάνε σε μηχανικό, που θα ελέγξει προσεκτικά την ορθότητα των στοιχείων του κτηματολογικού πίνακα και του Κτηματολογικού Διαγράμματος.

Τι πρέπει να προσέξουμε για τα εκτός σχεδίου ακίνητα;

Οι περιοχές όπου γίνεται η ανάρτηση και αφορούν σε μεγάλες κτηματικές περιφέρειες που έχουν χαρακτηριστεί ως Δασικές χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής λόγω εμπλοκής κτηματολογίου και δασικών χαρτών. Επομένως σε αυτές τις εκτός σχεδίου περιοχές, όπου έγιναν δηλώσεις ιδιοκτησίας από τους ιδιώτες, το Ελληνικό Δημόσιο διεκδικεί ιδιοκτησιακά τις εκτάσεις που χαρακτηρίζονται ως δασικές, ακόμα και τους δασωμένους αγρούς και επομένως θα πρέπει να γίνει ένσταση.

Πού πρέπει να αποταθούν σε περίπτωση που διαπιστώσουν λάθη για να κάνουν ένσταση;

Σε περίπτωση που το λάθος αφορά σε στοιχεία του ακινήτου (π.χ. λάθος όνομα του δικαιούχου, είτε λάθη που αφορούν στο συμβόλαιο, στη διεύθυνση,  η χρήση κ.λπ.) το αίτημα είναι απλό και υποβάλλεται εύκολα από τον ιδιοκτήτη. Σε περίπτωση που αφορά στην καταγραφή του δικαιώματος (π.χ. είδος κυριότητας και ποσοστά συνιδιοκτησίας) θα πρέπει να συμβουλευτεί νομικό.

Σε περίπτωση που το σφάλμα αφορά στη γεωγραφική απεικόνιση του ακινήτου, δηλαδή της θέσης, του σχήματος, των ορίων και του εμβαδού, ή τμήμα του είναι δασικό, τότε αρμόδιος είναι ο μηχανικός για να εξετάσει τον τρόπο διόρθωσης και να υποβάλει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και τοπογραφικά διαγράμματα που αποδεικνύουν το σφάλμα. Αυτού του είδους τα σφάλματα είναι και τα πιο σοβαρά και θέλουν προσοχή, διότι αργότερα για να διορθωθούν με τη διαδικασία ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ είναι πιο δύσκολα, κοστίζουν αρκετά και είναι και χρονοβόρα. Για αυτό και είναι απαραίτητη η συμμετοχή του τεχνικού συμβούλου στη διαδικασία της ένστασης καθώς επίσης και κατά τη διαδικασία της εξέτασης της ένστασης από την αρμόδια επιτροπή.

Ποια είναι τα προβλήματα που πρέπει να ελέγξει ο μηχανικός και να διορθώσει κατά την ανάρτηση κτηματολογίου;

Ο μηχανικός θα ελέγξει:

 1. Αν έγινε σωστά ο εντοπισμός του ακινήτου κι αυτό γιατί ένας σημαντικός αριθμός ιδιοκτησιών, που αφορά κυρίως σε αγροτεμάχια, βρίσκεται σε δύσβατες ορεινές περιοχές, που ακόμα και οι ίδιοι ιδιοκτήτες τους δεν γνωρίζουν πού βρίσκονται και δηλώθηκαν στο «περίπου» στο κτηματολόγιο, νομίζοντας ότι ο μελετητής του Κτηματολογίου με τα ονόματα των γύρω ιδιοκτητών και το τοπωνύμιο της περιοχής θα το εντοπίσει. Αυτό σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν δυνατόν να γίνει. Σε περίπτωση όμως, που δεν είναι δυνατόν να εντοπιστεί το ακίνητο τότε θα πρέπει να αναζητηθούν τα όρια (π.χ. με τη συνδρομή παλιών κατοίκων) και γίνει Τοπογραφικό Διάγραμμα εξαρτημένο, για να δηλωθεί με ακρίβεια.
 2. Πώς τοποθετήθηκε το γεωτεμάχιο από τον μελετητή του Κτηματολογίου σε περίπτωση που δεν υποβλήθηκε τοπογραφικό.Κι αυτό γιατί πολλές φορές το στίγμα που έδωσε ο ενδιαφερόμενος μπορεί να «έπεσε» σε άλλη ιδιοκτησία. Επομένως, θα πρέπει να ελεγχθεί η αρχική δήλωση ιδιοκτησίας, για να κατανοηθεί η αδυναμία αντιστοίχισης συμβολαίου και ακριβής θέσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί λάθος υπόδειξη, θα πρέπει να γίνει Τοπογραφικό Διάγραμμα εξαρτημένο, για να δηλωθεί με ακρίβεια.
 3. Αν το σχήμα και το εμβαδό του αγροτεμαχίου διαφέρουν από την πραγματικότητα. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται να γίνει Τοπογραφικό Διάγραμμα εξαρτημένο, για να δηλωθεί με ακρίβεια, ώστε το εμβαδό του γεωτεμαχίου, όπως αυτό αποτυπώνεται στον χάρτη, να ταυτίζεται με την πραγματικότητα και να μην έχει αποκλίσεις που θα δημιουργήσουν μεταγενέστερα προβλήματα κατά τη μεταβίβαση του ακινήτου.
 4. Μήπως το ακίνητο ή τμήμα του ακινήτου διεκδικείται από το Ελληνικό Δημόσιο. Σε περίπτωση που υπάρχει εμπλοκή με το Ελληνικό Δημόσιο, θα πρέπει να ελεγχθεί το τμήμα του γεωτεμαχίου που διεκδικεί το Ελληνικό Δημόσιο (π.χ. δάσος, ρέμα, αιγιαλός, αρχαιολογικός χώρος ή άλλες ιδιοκτησίες που ανήκουν σε κάποια υπηρεσία του Ελληνικού Δημοσίου) και να υποβληθεί ένσταση στο κτηματολόγιο. Μαζί με την αίτηση θα υποβληθούν παλιοί τίτλοι ιδιοκτησίας ή και άλλα έγγραφα π.χ. μισθωτήρια, αποφάσεις της διοίκησης με τις οποίες παραχωρήθηκε το αγροτεμάχιο, Οικοδομικές Άδειες κλπ.
 5. Αν στην ανάρτηση ή κύρωση του Δασικού Χάρτη το ακίνητο ή τμήμα του ακινήτου είναι Δασική Εκταση. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει εμπλοκή κτηματολογίου με τους δασικούς χάρτες και θα πρέπει να υποβληθεί αίτημα – ένσταση στο κτηματολόγιο. Μαζί με την αίτηση θα υποβληθούν συμπληρωματικά όλα τα στοιχεία που αφορούν στο ακίνητο, όπως παλιά συμβόλαια, μισθωτήρια, αποφάσεις της διοίκησης με τις οποίες παραχωρήθηκε το αγροτεμάχιο, Οικοδομικές Άδειες, δηλώσεις ΟΣΔΕ κλπ.
 6. Δεν δηλώθηκε η ιδιοκτησία κατά τη διαδικασία της κτηματογράφησης.Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να υποβληθεί άμεσα δήλωση είτε ηλεκτρονικά είτε κατόπιν ραντεβού στο Γραφείο Κτηματογράφησης.
 7. Αν απορρίφθηκε το δικαίωμα με αιτία κτήσης τη χρησικτησία.Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να υποβληθούν τα συμπληρωματικά απαιτούμενα δικαιολογητικά, ώστε να γίνει η εγγραφή και τα καταχωρηθεί η ιδιοκτησία. Επίσης απαιτείται η σύνταξη Εξαρτημένου Τοπογραφικού Διαγράμματος.
 8. Το ακίνητο δηλώθηκε από τρίτο πρόσωπο και ο μελετητής απέρριψε το δικό σας δικαίωμα και προέκρινε το δικαίωμα άλλου.Εδώ θα πρέπει να εξετασθούν τα στοιχεία της αρχικής δήλωσης και να συμπληρωθούν για να μπορέσετε να το διεκδικήσετε ενώπιον της επιτροπής, π.χ. να έχετε τίτλο ιδιοκτησίας, να συμφωνούν οι όμοροι ιδιοκτήτες που αναφέρονται στο συμβόλαιο με τα αυτά του τοπογραφικού (παλιοί και νέοι ιδιοκτήτες).
 9. Σε περίπτωση που η δήλωση ιδιοκτησίας έγινε ηλεκτρονικά θα πρέπει να ελεγχθεί μήπως το δικαίωμα δεν καταγράφηκε γιατί δεν έγινε η μεταφόρτωση των αρχείων σωστά κατά την ηλεκτρονική δήλωση (π.χ. ανέβασμα τοπογραφικού ή συμβολαίου κ.λπ.). Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να σκαναριστούν και να αποσταλούν συμπληρωματικά τα έγγραφα που δεν έλαβε το κτηματολόγιο.

Τι κάνουμε όταν έχουμε συμβόλαιο, αλλά δεν μπορούμε να εντοπίσουμε με ακρίβεια τη θέση του ακίνητου;

Χωρίς εντοπισμό ακινήτου, η δήλωση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή και για αυτό πολλά ακίνητα που είναι κυρίως αγροτεμάχια, απορρίπτονται από το κτηματολόγιο. Θα πρέπει λοιπόν να ζητήσετε τη συνδρομή παλαιών κατοίκων, συγγενών σας, γειτόνων και λοιπών προσώπων που θα σας βοηθήσουν στον εντοπισμό του ακινήτου και να γίνει Τοπογραφικό Διάγραμμα εξαρτημένο, για να δηλωθεί με ακρίβεια.

                                                                                                                    Της ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ ΜΠΑΚΛΑΤΣΗ,
                                                                                                                τοπογράφου – πολεοδόμου μηχανικού
                                                                                                                                    baklatsi@yahoo.gr

taxydromos.gr