Κτηματολόγιο - Ξεκινά η συλλογή δηλώσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής

2019-01-13 13:40

Στις 14 Ιανουαρίου 2019 ξεκινά η συλλογή των δηλώσεων ιδιοκτησιών στη Χαλκιδική στα πλάισια του Εθνικού Κτηματολογίου.

Οι σημαντικές ημερομηνίες είναι :

• 14/01/2019 : Έναρξη συλλογής δηλώσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής

• 15/04/2019 : Λήξη προθεσμίας υποβολής δηλώσεων (κάτοικοι εσωτερικού)

• 15/07/2019 : Λήξη προθεσμίας υποβολής δηλώσεων (κάτοικοι εξωτερικού)

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχουν όλοι δικαιούχοι (φυσικά και νομικά πρόσωπα) εγγραπτέων δικαιωμάτων, τα οποία προκύπτουν από τίτλους, κληρονομική διαδοχή και χρησικτησία. 
Η δήλωση ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που παραλείψετε να υποβάλετε δήλωση, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε μεταβίβαση ή έκδοση οικοδομικής άδειας και υπάρχει ο κίνδυνος να χαρακτηριστεί το ακίνητο σας ως αγνώστου ιδιοκτήτη.
Για την υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας, εκτός από το έντυπο της δήλωσης (δήλωση του Νόμου 2308/95) που μπορεί ο πολίτης να προμηθευτεί από το Γραφείο Κτηματογράφησης ή από το www.ktimatolgio.gr, απαιτείται η κατάθεση των εξής δικαιολογητικών:
* Απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου που τεκμηριώνει το εμπράγματο δικαίωμα. Π.χ. συμβόλαιο.
* Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής του.
* Τυχόν τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου.
* Απλό φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου. Μαζί με τη δήλωση ιδιοκτησίας καταβάλλεται και το ανταποδοτικό τέλος κτηματογράφησης των 35 ευρώ και 20 ευρώ για τους βοηθητικούς χώρους (π.χ. αποθήκες).
Στις αγροτικές περιοχές (στα εκτός σχεδίου και εκτός ορίου οικισμών) τα φυσικά πρόσωπα που έχουν εγγραπτέα δικαιώματα παραπάνω από δύο εντός του ίδιου ΟΤΑ καταβάλλουν πάγια τέλη για δύο μόνο εγγραπτέα δικαιώματα, ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού αυτών.

Η επισύναψη τοπογραφικού διαγράμματος είναι υποχρεωτική εφόσον αυτό αναφέρεται στο συμβόλαιο, γίνεται επίκληση χρησικτησίας, έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια, άρα υπάρχει τοπογραφικό ή έχει συνταχθεί για οποιαδήποτε άλλη χρήση, π.χ. αγοραπωλησία.