Στη Βουλή τα προβλήματα εφαρμογής του Νόμου για τα Δημόσια Έργα

2018-01-15 09:59

Για προβλήματα στην εφαρμογή του Νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις 4412/2016 μιλούν σε 2 διαφορετικές ερωτήσεις τους στη Βουλή των Ελλήνων οι βουλευτές της ΝΔ, Λευτέρης Αυγενάκης και Κωνσταντίνος Μπουκώρος.

Στο ερώτηση του κ.Αυγενάκη αναφέρεται πως σε 1,5 χρόνο εφαρμογής του νέου Νόμου έχει ήδη τροποποιηθεί 230 φορές ενώ παραμένουν σε εκκρεμότητα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τις δημοπρατήσεις δημόσιων έργων. "Οι Δήμοι ασφυκτιούν και διαμαρτύρονται αφού δεν μπορούν να προχωρήσουν δημόσια έργα λόγω απουσίας του μητρώου αξιολογητών, της ασάφειας του νομοθετικού πλαισίου, ενώ αποτελεί σύνηθες φαινόμενο να επιστρέφονται μελέτες και τεύχη δημοπράτησης στον φορέα για αλλαγές λόγω των συχνών τροποποιήσεων του νόμου" σημειώνει ο βουλευτής Ηρακλείου.

Καταλογίζει πολύμηνες καθυστερήσεις στην προκήρυξη και δημοπράτηση έργων, με συνέπειες στις τοπικές οικονομίες, την κίνηση χρήματος και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Ζητά δε να απαντηθεί σε ποιες ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο Υποδομών για την άμεση επίλκυση των προβλημάτων εφαρμογής του νόμου 4412/2016 αλλά και που αφείλονται και δεν ρυθμίζονται αποτελεσματικά.

Ο κ.Μπουκώρος από την πλευρά του επισημαίνει το φαινόμενο των υπερβολικών εκπτώσεων σε κατασκευές και μελέτες με αποτέλεσμα να οδηγούμαστε με μαθηματική ακρίβειας στην απαξίωση και την αδυναμία ολοκλήρωσης τους. Αναφέρει μάλιστα ότι έχουν υπάρξει εκπτώσεις που φτάνουν το 85% και μελέτες στο 90%.

Ο βουλευτής Μαγνησίας δίδει προτάσεις του ΤΕΕ Μαγνησίας για το θέμα όπως η ενεργοποίηση της παρ.6 του άρθρου 88 του Ν.4412/2016, δηλαδή έκδοση εγκυκλίων του Υπουργού ΥΠΟΜΕ για την εξειδίκευση των όρων χαρακτηρισμού μίας οικονομικής προσφοράς ως "ασυνήθιστα χαμηλής" ανά κατηγορία έργου και ανά εκτιμώμενη αξία σύμβασης και να δημοσιοποιούνται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ τόσο το σώμα των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων όσο και η ΑιτιολογικήΈΚθεση και τα Πρωτόκολλα Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας που συνοδεύουν τον ΑΠΕ ως μέτρο διαφάνειας.

Νίκος Καραγιάννης-ypodomes.com