Συμπληρωματικές οδηγίες για τους δασωμένους αγρούς

2022-10-19 08:51

Συμπληρωματικές οδηγίες εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 67 του ν. 998/1979 για τους δασωμένους αγρούς, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο 93 του ν. 4915/2022 (63 Α)

Κατεβάστε το κείμενο των οδηγιών :

Συμπληρωματικές οδηγίες για δασωμένους αγρούς 12.10.22.pdf (1100684)