Δημόσια και Ιδιωτικά Έργα

- Κατασκευή ιδιωτικών και δημόσιων έργων

- Τεχνική/συμβουλευτική υποστήριξη (Οικονομοτεχνική Οργάνωση, Γενική Επίβλεψη εργοταξίων και συντονισμός συνεργείων και προμηθευτών)

Μελέτη ανέγερσης συγκροτήματος διαμερισμάτων